De digitale klok

Combineeroefening
Zet de juiste tijd bij elke klok